شروع

موهايت را دم اسبی که می کنی

شعری از علی ديری

موهايت را دم اسبی که می کنی

موهايت را دم اسبی که می کنی

پا به رکابم

 

نه تازيانه و نه لگام 

نه نعل و نه مهميز

 

موهايت را دم اسبی که می کنی

زينمان از پر و بال دامنت

تپش سم می کوبد

هوا يال می افشاند

راه شيهه می کشد

 

موهايت را دم اسبی که می کنی

نویسنده : ali hushmand : ۱:٥٠ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم