شروع در نمايشگاه کتاب

شروع با کتاب های تازه در نمايشگاه کتاب تهران

 

آوازهای ابری    دفتر غزل های محمد رضا احمدی فر

با نبض خيس باران   دفتر شعر طاهره غمخوار

ژن مغلوب    دفتر شعر مجيد اجرايی

ترانک ها     دفتر شعرهای کوتاه غلامرضا کافی

رسول پرويزی     مجموعه ای از داستانهای رسول پرويزی

چهار فصل ناتمام      دفتر شعرهای محسن اشتياقی

آتشی در مسير زندگی    خاطرات سياسی ادبی منوچهر آتشی

و دهها کتاب تازه ديگر در زمينه های پزشکی تازيخی وادبی

/ 0 نظر / 28 بازدید