عاشقانه ها

عاشقانه ای از آقای تراکتور ...

 

جنازه ای معلقم در هوا

مکعبی سرگردان که چرخ می خورد

بی هول و هراس

حواسی پرت که از خطی موازی

                       فرو می افتد

                            در دهانه ی دوزخ

بهشتی تو اما ...

زيباترين قرائت خداوند از آفرينش

تطهير شده در آيه های روشن نور

فروردينی

که فرو می ريزد

از شانه های ستبر زمين

رودخانه ای

که شکل می گيرد

از کلماتی متبرک

جهانی بلورين

سرشار از عطر و عسل

که به چشم در نمی آيی

من اما هنوز

همان کور مادرزادم

جنازه ای معلق در خلاء

که همچنان خيره به تو

انگشتهايم را به حيرت

می گزم تا به ابد ....

/ 0 نظر / 9 بازدید