جايزه بزرگ فايز

انتشارات شروع و روزنامه پيغام با همكاري مراكز فرهنگي ،اقتصادي ، ادارات و شخصيتهاي فرهنگي وخير برگزار مي كند
جايزه بزرگ فايز

انتخاب بهترين کتاب شعر،داستان ،تحقيق و ترجمه سال استان بوشهر
انتخاب بهترين شعر،داستان تحقيق و پژوهش و ترجمه سال استان بوشهر
اين دو مرکز فرهنگی منتظر نظرات و پيشنهادات شما می باشد و دست شما را برای همکاری و همدلی می فشارد
۰۷۷۱۲۵۲۹۳۵۵ انتشارات شروع

/ 0 نظر / 7 بازدید