و باز هم آغاز...


«صبح است آقای سردبیر!
صبح است ...
یادداشت هفته تو هنوز
نا تمام مانده است
این دلتنگی ها
باید به چاپخانه برود ...»

روی شعرهای تو
خوابش برده است
من !
آقای سردبیر!

/ 0 نظر / 3 بازدید