ترانه

بهار جاری پنهان
گل شکفته ی در شب
نزول نم نم باران
بر آبگينه ی چشم
به زير چتر شکوفا
سر قرار نسيم
دلم خوش است
با رقص و پايکوبی ماه

از انتهای خيابان سبز فروردين
کسی چه سبز می آيد
به رقص شور انگيز
آه ...
خدای من
چه ارذيبهشت بانمکی !۱

/ 0 نظر / 6 بازدید