عاشقانه

روی سر راه می روم
راه
و روزی چهل وهشت ساعت
می برم اين خيابان کوچک را
با قدمهايی
که به شوق تو می آيند
می دانم
حالا تو در طبقه بالا
درس می خوانی
نامه می نويسی
جدول حل مکنی
به گربه ات غذا می دهی
بی آنکه بدانی
من چيزی گم کرده ام در اين خيابان
چيزی ....

/ 0 نظر / 7 بازدید