آغاز

دوستان همدل و همراه سلام !
من علی هوشمند هستم .تراکتوری که دوست دارد عاشقانه هايش را دراين شبانه های شرجی با شما و گل ابريشم قسمت کند.دوست دارد زمرمه هايش را برای شما بنويسد واز شما حرف و حديث های بسار بشنود .
پس به ضيافت اين ترانه ها بشتابيد ودلتنگی هايم را زمزمه کنيد.

۱)
«دوستت دارم»
پشت پلکهايم می نو يسم
و در
پای آن دو نرگس نایاب زانو می زنم و
برای هميشه چشم فرو می بندم
حالا بايد
بدانی کهچه می گويم
محبوب من !
حالا بايد بدانی که
چه ...می ...گو...يم

۲)

دختران
از «چيدن سپيده دم » بر می گردند
مردان
از غروب خستگی و کار
من اما
از تو بر نمی گردم
تا که بميرم .....

/ 0 نظر / 13 بازدید