خبر


قابل توجه شاعران و نويسندگان جوان

نشر شروع در ادامه فعاليتهای فرهنگی خود در نظر دارد به صورت مشارکتی اقدام به چاپ مجموعه شعر و داستان شاعران و نويسندگان جوان کشور به صورت نمايد .
لذا از همه صاحبان آثار در دو حوزه شعر و داستان که مايل به چاپ آثار خود می باشند دعوت می شود تا با دفتر اين انتشاراتی در بوشهر تماس حاصل نمايند .
ضمنا کار چاپ وانتشار اين مجموعه ها يک ماه پس از مرحله حروفچينی و صفحه آرايی به اتمام رسيده وبه مولف تحويل داده می شود.
تلفن تماس
۲۵۲۹۳۵۵-۰۷۷۱

/ 0 نظر / 13 بازدید