خبر

محمدسعید میرزایی شاعر غزلسرا پنجشنبه این هفته ۲۲/۳/۸۲ در بوشهر به قرائت آخرین کارهای خود خواهد پرداخت .
در این برنامه که هر ماه تحت عنوان «مهرگان غزل » برگزار می گردد کتاب جدید میرزایی «الواح صلح» توسط عبدا... رئیسی و رضا معتمد مورد بررسی قرار می گردد.

۲-کتاب خاطرات ادبی ، سیاسی منوچهر آتشی شاعر بلبند آوازه کشور توسط انتشارات شروع چاپ ومنتشر گردید.
منوچر آتشی در این کتاب توانسته است در گفتگویی صریح با سید قاسم یا حسینی خاطرات خود را از کودکی تا امروز بیان دارد
این کتاب در ۶۰۰صفحه و به قیمت ۳۵۰۰ تومان هم اکنون در کتابفروشی های سراسر کشور توزيع می گردد.
۳-کتاب چريکهای جوان نوشته هادی خوانساری توسط انتشارات شروع چاپ و منتشر گرديد.
در اين کتاب مقالاتی از شمس لنگرودی ،يزدان سلحشور،سيد علی مير باذل ،حميد رضا شکارسری ، هادی خوانساری وغزلهايی از شاعران پيشرو ايران ديده می شود.

/ 0 نظر / 6 بازدید