خبر

۱)دفتر شعر تابوتی که تويی سروده ی محمد علی شاکر منتشر شد.در اين مجموعه که توسط انتشارات شروع چاپ و منتشر گرديده است شاعر توانسته است با توانمنديهای خود در زبان مخاطب را نوعی ديگر از شعر آشنا سازد .
محمد علی شاکر متولد وساکن بوشهر است ودر حوزه روزنامه نگاری نيز فعال می باشد.
شاکر يکی از داوران مسابقه گام اول نيز می باشد.
۲)مانا آقايی شاعر ايرانی مقيم سوئد دفتری از شعرهای سالهای اخيرش راچاپ وروانه بازار کتاب نمود. شاعر در اين مجموعه که توسط انتشارات شروع منتشر نموده با زبانی مدرن به بيان نوعی از دلبستگی به وطن وزادگاه خود بوشهر پرداخته است .
آقايی در حال حاضر دوره دکترای ايرانشناسی خود را در دانشگاه سوئد می گذراند
۳) دور تا دور جنازه مادرم عنوان مجموعه داستانی است از مهدی نصيری که توسط انتشارات شروع چاپ و منتشر گرديده است .
نصيری دانشجوی سال آخر رشته نمايش واهل مشهد می باشد.

/ 0 نظر / 12 بازدید