# وبلاگ

ويترين

انتشارات شروع منتشر کرد :                     اينک تو در مقابل من ايستاده ای                         مجموعه شعر عباس کيقبادی                           
/ 0 نظر / 3 بازدید
تصحيح :   انتشارات شروع در نمايشگاه کتاب تهران :   سالن  ۶  /  غرفه ۹۲   
/ 0 نظر / 5 بازدید