کلاسيک

غزل زيبا

بت کشميری ام رطلش گران است
لبش خرم ترين باغ جهان است

شکسته خط نستعليق زلفش
کنون سرمشق رسم عاشقان است

بهار جلوه اش نهج البلاغه است
لب لعلش مفاتيح الجنان است

بخارای خيالش خرم و شاد
سرودش بوی جوی مولیان است

خراسان قدیم چشمهایش
شگفتیهای سبک اصفهان است

تنی دارد بدیع و حیرت انگیز
که وصفش خارج از فن بیان است

خرامش شور رستاخیز دارد
نگاهش فتنه ی آخر زمان است

دلم خاقان چین دامنش باد
شهید گوشه ی پیراهنش باد

/ 0 نظر / 8 بازدید