اخبار کتاب

انتشارات شروع منتشر کرد

مجموعه شعر ديازپام ۱۰  از فاطمه حق ورديان

قرمز کثيف کثيف   هرمز سعدالهی

در طالعت ستاره زياد است ، ماه نه   نغمه مستشار نظامی

و .....

از کليه يارانی که مايلند در پخش کتابهای اين انتشاراتی ما را ياری برسانند می خواهيم تا با ما تماس حاصل نمايند 

۰۹۱۷۷۷۲۰۸۲۷/۰۷۷۱۲۵۲۹۳۵۵

/ 0 نظر / 7 بازدید